Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan

Posted by Unknown Thursday, April 14, 2011 0 comments
Contoh Pidato Bahasa Sunda Ngeunaan Kabersihan Lingkungan
Asalamu’alaikum wr. wb
Para hadirin anu ku simkuring di pihormat, alhamdulilah danget ieu urang sadayana tiasa pateupung lawung pa amprok jonghok, dina raraga urang mi eling kanu jadi kabersihan Jawa Barat.

Hadirin anu ku simkuring di pihormat, sakumaha anu uninga ku urang sadayana, sabaaraha kota di Jawa Barat teh tos sering kenging piala adipura ku sabab kabersihanana, endah sareng asri. Ku kituna urang sadayana keudah ngajagi kana eta kapercanteunan pamarentah ka urang sunda umumna. Tapi, aya wae masarakat sunda anu sok miceun sampah timana wae. Sabab kurangna kasadaran di diri satiap jalma ngeunaan kabersihan. Ku kituna hayu urang sing sadar kanu jadi kabersihan kususna di kota urang sorangan jeung umumna di Jawa Barat.

Hadirin anu ku simkuring di pihormat, kalintang betah janten urang sunda. Atuh teu aya lepatna lamun ku urang di jaga pasti – pasti sangkan sagala rupi anu mangrupakeun kakayaan anu di piboga, ku urang di lestarikeun sangkan Jawa Barat, leuwih nanjeur, leuwih maju dina sagala widangna. Hayu urang babarengan ningkatkeun mempertahan keun Jawa Barat, kota Intan, Jawa Barat kota pangirut.

Rupina mungsakitu nu tiasa di dugikeun, bilih luhur saur bahe carek, bobo sapanon carang sapakan dina cumarios, ka sadayana neda tawakup anu kasuhan.

Wabillahi taufik walhidayah
Anda sedang membaca artikel tentang Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan dan anda bisa menemukan artikel Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan ini dengan url http://naskahblog.blogspot.com/2011/04/contoh-naskah-pidato-bahasa-sunda-tema_14.html,anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya jika artikel Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman anda,namun jangan lupa untuk meletakkan link Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan sumbernya.

Add New Comment